startzrozumem.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Finanse

Czym jest dewaluacja waluty i czy występuje w Polsce?

Czym jest dewaluacja waluty i czy występuje w Polsce?

Dewaluacja waluty ma ścisły związek z dynamiką rozwoju rynku gospodarczego. Wiąże się to ze zmieniającą się sytuacją polityczną w danym kraju, która może wpłynąć na walutę. Wartość środków na rynku globalnym zmienia się systematycznie, natomiast dewaluacja jest celowym działaniem, które ma na celu obniżyć wartość pieniądza w państwie w stosunku do innej waluty, często o znacznie wyższych współczynnikach stabilności.

Czy dewaluacja i inflacja są tymi samymi zjawiskami?

Dewaluacja i inflacja są odmiennymi zjawiskami. Natomiast ściśle się ze sobą wiążą. Dewaluacje jest obniżeniem administracyjnym lub ustawowym ceny waluty kraju, która jest wyrażana w walucie innego kraju lub w złocie. Stosuje się ją między innymi dla poprawienia bilansu płatniczego konkretnego państwa. Niski bilans to taki, gdzie dany kraj kupuje więcej, niż sprzedaje. Po zastosowaniu dewaluacji można eksportować produkty z korzyścią dla państwa. Dodatkowo stosuje się ją w celu dopasowania się waluty do tych aktualnie panujących na rynku.

Inflacja natomiast polega na ogólnym wzroście cen i usług oferowanych w gospodarce. Aby zrozumieć, w jaki sposób działa inflacja, należy pojąć ją jako proces wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług. Bardzo często inflacji towarzyszy proces utraty wartości pieniądza, co wpływa na siłę nabywczą posiadanych zasobów. Poprzez inflację banknot traci swoją wartość, pomimo tego, że nominał jest ciągle taki sam.

Jakie mogą być negatywne skutki gospodarcze związane z dewaluacją waluty?

Obniżenie wartości waluty w postaci dewaluacji może prowadzić do licznych negatywnych skutków gospodarczych. Jednym z tych skutków jest wzrost cen usług oraz produktów. Wzrost wartości dotyczy szczególnie dóbr, które są importowane i powodują, że konsumenci nabywają je z innych źródeł, tj. przemysł krajowy.

Dewaluacja może również znacząco wpłynąć na ogólne poczucie niepewności na rynku. Taki stan wywiera negatywne działanie na zjawisko popytu oraz podaży, wszystko za sprawą ogólnego braku zaufania konsumentów. W długotrwałym efekcie takiego środowiska może nastąpić recesja oraz wojna handlowa. Zjawisko dewaluacji może prowadzić również do inflacji, co oznacza, że producenci muszą zwiększyć koszty produkcji i stosunkowo ceny rynkowe.

Czy w Polsce występuje dewaluacja waluty?

W obecnych czasach w Polsce nie występuje dewaluacja, ponieważ polski złoty od 2000 roku ma płynny kurs walutowy. Oznacza to w skrócie, że złotówka może podlegać wzrostowi lub spadkowi swojej wartości jedynie na skutek działania sił rynkowych. Wartość waluty w Polsce spada, gdy spada na nią popyt, a ilość waluty pozostaje taka sama. Zjawisko wyżej wspomniane nazywa się deprecjacją.

Natomiast aprecjacja ma miejsce wtedy, gdy wartość waluty o kursie płynnym rośnie, a nie zwiększa się przy tym jej ilość. Waluta ta wtedy staje się bardziej pożądana. Ze spadkiem wartości nabywczej polskiego złotego wiąże się między innymi zjawisko waloryzacji.

Udostępnij