startzrozumem.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Praca

Dobrze płatne zawody fizyczne – które z nich?

Dobrze płatne zawody fizyczne – które z nich?

Zawody fizyczne z reguły są takimi stanowiskami, które muszą być dobrze płatne. Przykładowo rzemieślnicy oraz wykwalifikowani robotnicy ciągle poszukiwani są na rynku pracy. Jest ich po prostu za mało, w związku z tym na termin do dobrego fachowca czeka się niekiedy całymi miesiącami. Zawody fizyczne na ogół nie wymagają wykształcenia wyższego. Natomiast osoba, która chce je wykonywać, musi mieć odpowiednie uprawnienia do danego zawodu. Liczy się tutaj przede wszystkim praktyczne doświadczenie, które zdobywane jest przez lata pod okiem specjalistów danej dziedziny.

Jakie są dobrze płatne zawody fizyczne?

Jeżeli jesteś osobą, która nie cieszy się pracą za biurkiem, a lubi bardziej praktyczne stanowiska, to z pewnością zawody fizyczne będą właśnie tym, czego szukasz. Z roku na rok zmniejsza się ilość dobrych fachowców, których brakuje w różnych branżach związanych z wysiłkiem fizycznym.

Dobrze płatne zawody fizyczne nie wymagają posiadania tytułów magistra czy inżyniera, ale na pewno liczyć się będą zdobyte kwalifikacje oraz predyspozycje. Niezbędne do wykonywania zawodów fizycznych jest kształcenie się w szkołach branżowych, technikach oraz na dodatkowych szkoleniach, a także kursach związanych z daną tematyką.

Dobrze płatne zawody fizyczne – czy znajdziemy je w branży samochodowej?

Jednym z najlepiej płatnych zawodów w branży samochodowej jest kierowca ADR. Jest to osoba, która zdobyła odpowiednie uprawnienia, które pozwalają na międzynarodowy przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych. Kierowca ADR musi posiadać ścisłą wiedzę dotyczącą określonych zasad przewożenia towarów niebezpiecznych oraz sposobów postępowania w sytuacjach awaryjnych. Kierowca ADR musi odbyć odpowiednie kursy doszkalające w zakresie początkowym, specjalistycznym oraz doskonalącym. Każdy z nich kończy się egzaminem w formie pisemnej. Przeciętne zarobki kierowcy ADR oscylują w granicach 7800 zł brutto.

Innym dobrze płatnym zawodem w branży samochodowej jest blacharz samochodowy. Osoba, która jest na tym stanowisku, powinna ukończyć szkołę branżową o odpowiednim profilu lub uzupełnić swoje kwalifikacje o dodatkowe kursy oraz szkolenia. Blacharz powinien cechować się dobrą wyobraźnią przestrzenną, dokładnością, pomysłowością i sprawnością manualną. Do jego głównych zadań należy naprawa uszkodzonego nadwozia. Zarobki blacharza samochodowego wynoszą około 7500 zł brutto.

Czy pracując na budowie, możesz dobrze zarobić?

dobrze płatne zawody fizyczne

Jeżeli chodzi o pracę na budowie, to najlepiej płatnym stanowiskiem będzie majster budowy. Jego przeciętne zarobki oscylują w okolicach 6200 zł brutto. Majster budowy to stanowisko techniczne w firmach budowlanych. Od osób na tym stanowisku pracodawcy oczekują wykształcenia średniego technicznego lub wyższego budowalnego. Majster budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, a także wykazywać znajomość zasad BHP oraz przepisów prawa budowlanego.

Inne zawody, które można spotkać na budowach, są również bardzo dobrze płatne. Przykładowo operator koparko-ładowarki zarabia przeciętnie 5100 zł brutto. Na takie same zarobki może liczyć również zbrojarz.

Udostępnij