Tutaj jesteś

Restrukturyzacja firm – warunki i sposób postępowania

16 czerwca 2023 Biznes firma


Restrukturyzacja firm jest dla wielu z nich realną szansą na uniknięcie upadłości w razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Kto i jak może ją przeprowadzić?

Na czym polega restrukturyzacja firm?

Okres pandemii Covid-19 i kolejne miesiące, będące jego ekonomiczną i gospodarczą konsekwencją, pokazały, że kłopoty finansowe mogą dopaść każdą firmę – bez względu na jej wielkość, rodzaj prowadzonej działalności i sposób zarządzania. Dla wielu z nich jedyną szansą na uniknięcie ogłoszenia upadłości jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Potocznie rozumie się przez nią szereg czynności, które zmierzają do poprawy jej płynności finansowej, reorganizację zatrudnienia, czy optymalizację produkcji. Firmy mogą jednak zdecydować się także na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego przewidzianego w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku Prawo upadłościowe. Zakłada ona, że postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Jeżeli zaś prowadzone jest ono w formie postępowania sanacyjnego, także poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych, czyli czynności prawnych i faktycznych zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika. Działania te muszą być jednocześnie prowadzone przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Czy każda firma może przeprowadzić restrukturyzację?

Postępowanie restrukturyzacyjne może zostać przeprowadzone w stosunku do:

  • przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego,

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • prostych spółek akcyjnych,

  • spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,

  • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń,

  • wspólników spółki partnerskiej. 

Jeżeli któryś w tych podmiotów stanie się niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem, może on złożyć wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Co do zasady robi to dłużnik, który składa wniosek do właściwego sądu restrukturyzacyjnego. Zatem jeśli zadłużona lub zagrożona niewypłacalnością firma prowadzi swoją działalność w Katowicach, składa wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego do sądu gospodarczego w Katowicach (https://kancelariagrp.pl/doradca-restrukturyzacyjny-katowice-warszawa/).

Jak prowadzone jest restrukturyzacja firm?

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone w formie:

  • postępowania o zatwierdzenie układu,

  • przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego,

  • postępowania układowego,

  • postępowania sanacyjnego.

Którą spośród nich wybrać? Zależy to od okoliczności sprawy. Wybór sposobu restrukturyzacji zależy m.in. od wysokości sumy wierzytelności spornych uprawniających do głosowania, od tego czy i kiedy ma być sporządzony spis wierzytelności, czy od tego jak dalece ma być ono sformalizowane.

Redakcja startzrozumem.pl

Nasz zespół ekspertów skupia się na szeroko pojętych dziedzinach biznesu, pracy, rozwoju osobistego, finansów i marketingu. Tworzymy artykuły, które dostarczają konkretnych rozwiązań i inspiracji dla przedsiębiorców oraz wszystkich, którzy dążą do rozwoju swojej kariery i biznesu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?