startzrozumem.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Biznes

Kredyt to problem

Kredyt to problem

Pewnie mało kto, go chce, ale pewnie każdy go ma. Kredyt. A ostatnio kredytobiorcy nie mają łatwego życia, bo raty kredytów poszybowały w górę. Powodem jest galopująca inflacja, która wywoła skok wskaźnika WIBOR, na którym opiera się cała masa kredytów, szczególnie tych długoterminowych.

Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu, najlepiej jak najszybciej skontaktuj się ze swoim bankiem lub instytucją finansową. Wyjaśnij swoją sytuację finansową i poproś o poradę.. Być może uda się wynegocjować nowy plan spłaty ze zmniejszonymi spłatami miesięcznych rat lub zawiesić płatności na jakiś czas. Jeśli nie jesteś w stanie dokonać żadnych spłat, ważne jest, abyś nie ignorował długu; może to mieć negatywny wpływ na twoją ocenę kredytową. Skorzystaj z profesjonalnej porady niezależnego doradcy finansowego, który pokaże ci, jakie kroki możesz podjąć. Pamiętaj, że im szybciej podejmiesz działania, tym więcej opcji będziesz miał do dyspozycji, aby poradzić sobie z problemem spłaty kredytu.

Rata kredytu hipotecznego – co wpływa na jej wysokość?

Kto nie ma karku kredytu hipotecznego, ten może nazywać się szczęściarzem. Wieloletni dług, ogromne odsetki i koszty do spłaty, a teraz jeszcze rata wyższa niż normalnie bywało. Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość raty kredytu hipotecznego jest oprocentowanie ustalone przez bank, które można negocjować z bankiem przed zaciągnięciem kredytu. Okres kredytowania również wpływa na to, ile kredytobiorca płaci każdego miesiąca; dłuższe okresy oznaczają mniejsze raty kredytu, ale wyższe koszty całkowite, natomiast krótsze okresy skutkują większymi płatnościami, ale niższymi kosztami całkowitymi. Marża ustalona przez bank również wpływa na wysokość raty, ponieważ określa ona, jaka część kwoty kredytu będzie przeznaczona na odsetki, a jaka na spłatę kapitału. Istnieje więc kilka czynników, które mogą wpłynąć na miesięczną ratę kredytu hipotecznego kredytobiorcy. Jeśli dopadną cię kłopoty ze spłatą, spróbuj porozmawiać z bankiem, czy któryś z warunków można zmienić.

Nadpłata kredytu – czy to może pomóc?

Nadpłata kredytu ma miejsce, gdy dokonujesz płatności większej niż wymagana kwota miesięcznej raty. Może to być korzystne na kilka sposobów, ponieważ nadwyżka kwoty idzie w kierunku zmniejszenia salda głównego i odsetek od kredytu. Zmniejsza to całkowitą kwotę odsetek, jak również skraca całkowity okres spłaty. Ponadto pomaga to w poprawieniu oceny kredytowej danej osoby poprzez zmniejszenie stosunku długu do dochodu. Najlepszą opcją jest oczywiście taka nadpłata, którą spłacisz całe zadłużenie od ręki. Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się także ze zwrotem prowizji. Bank czy inna instytucja musi w takim wypadku ponownie przeliczyć koszty udzielenia kredytu (np. marżę, prowizję) i zwrócić ci pieniądze w wysokości proporcjonalnej do okresu, o który został zmniejszony pierwotny okres kredytowania.

Udostępnij